ELŠ

XII. Seminář ELŠ


Seminář je určen pro absolventy a absolventky všech lesních škol a pro vůdce a činovníky oddílů a středisek chlapeckého i dívčího kmene. Přednáší skutečné kapacity, ať po osobní, tak i odborné stránce, a tak Ti opravdu doporučuji, přijít si něco poslechnout. Pak již Ti nezbyde než chodit pravidelně :-) :-)

Termín:
13. – 15. ledna 2006
Salesiánské divadlo, Kobyliské nám. 1
Praha 8 – Kobylisy
Přihlášky:
Předem přihlašovat je nutné pouze ubytování, a to pomocí této stránky. Cena ubytování je 25,- za osobu a noc.
Příhlásit se můžeš také písemně u Miloše Blažka - Merkura. Preferuješ-li tento způsob, stáhni si program a přihlášku (komprimovaná) a pošli mu j poštou...
Můžeš také poslat přihlášku mailem - a to buď vyplněnou staženou přihlášku, anebo stačí pouze mail, ve kterém uvedeš své jméno, adresu, a počet ubytovaných chlapců a dívek (popř. manželských párů). Ať jedno či druhé, obé pošli Logikovi
Program:
Pátek 13. 1.
Od 1800Příjezd a ubytování mimopražských účastníků... Prosíme, pokud možno přijďte až v šest, dřive sice v divadle jsme, ale musíme toho spoustu připravit a tak na Vás nebudeme mít čas... Teda budeme, ale pak třeba nestihnem včas vše co je potřeba...
Sobota 14. 1.
715 – 750 Zápis účastníků, poslední šance koupit oběd...
800 – 1230 Jaroslav Černý – Ursus
Duchovní slovo
Prof. Lubomír Mlčoch, Fakulta sociálních věd UK
Ekonomie důvěry a společného dobra
Přestávka
Phdr. Ivan Rynda, Centrum pro otázky životního prostředí
Trvale udržitelný rozvoj a budování společnosti
(Co mohou udělat občané, nevládní organizace a tedy i skauti?)
1230 – 1400 Oběd
1400 – 1800PhDr Stanislav Balík – Ježek, Fakulta sociálních studií MÚ Brno, vůdce Jesenické lesní školy
Skaut a účast na veřejném životě
(Jak by se měl skaut zapojovat do veřejného života – volby, referendum, účast na místní samosprávě)
Hra pro rovery
Pro rovery je odpoledne připravena hra, o které Vám nic neřeknem... Nechte se překvapit...
Přestávka
Václav Frei
Drogy –mezi prevencí a závislostí
1800 – 1900 Večeře
1900 – 2030 Setkání kruhu ELŠ: výchovný a vzdělávací program ELŠ v roce 2006, výměna zkušeností, Video z ELŠ 2005
Neděle 15. 1.
800 – 900 Mše svatá, slouží ji Mons. František Radkovský, biskup plzeňský
(Mše sv. se koná v přednáškovém sále)
900 – 945 Snídaně
945 – 1300 plk. Ing. František Valdštýn, plukovník v záloze
Vlastní silou k získání svobody
1300 Tradiční zakončení semináře třetí slokou skautské hymny a gillwelským kruhem
 • Po každé přednášce následuje diskuse
 • Poznámky:
  • Pečujeme i o Vaše bříška: Sobotní obědy, večeře i nedělní snídaně jsou pro účastníky zajištěny přímo v jídelně Salesiánského divadla. Jídlo se předem neobjednává, ale stravenky se budou prodávat u zápisu v pátek 14.1. a v sobotu 15.1. do 8,00 hodin. Oběd bude za 50,- Kč, večeře za 25,- Kč a snídaně za 25,- Kč. Stravenek je omezené množství, tak neváhejte!
  • To už asi víte, ale stejně: Jedete-li vlakem, využijte Skupinovou slevu. Skupinou se u ČD rozumí již dvě osoby. Jízdenky lze získat přímo u pokladny na počkání. První a druhá osoba zaplatí celé zákaznické jízdné (i když nevlastní kartu Z), každá další do max. počtu 15 osob pak již jen 50% zákaznického jízdného. Příplatky na EC/IC jsou však v plné výši.
  • Jak již bylo zmíněno, chcete-li zajistit ubytování (ve vlastních spacácích na vlastních karimatkách) za cenu 25,- Kč, musíte se o ubytování přihlásit.
  • Skautská prodejna JUN, stejně jako další prodejci, Vás opět obslouží v prodejních stáncích.
  • Na Seminář je vstupné (na úhradu režijních nákladů) ve výši 60,- Kč.
  • V prodeji bude skautská literatura z myšlenkových základů skautingu od bratra Ladislava RUSKA - Šamana a br.Ing.Zdeňka NAVRÁTILA - Fetiška a dále:
   Karel Lešanovský: Stručné dějiny českého skautingu v období 1968 - 1970 a
   Miroslav Kopt a kol.: Český skauting v dokumentech KSČ 1945 - 1948.

  Na Tvou účast se těší
  Jan Pečený - Neptun a instruktorský sbor ELŠ
  A jak se tam dostanu?
  No nejlépe metrem "C" na stanici Kobylisy, vylézt po schodišti u posledního vagónu (jedeš-li směrem z centra) a schodištěm označeným Salesiánské divadlo (od eskalátorů to je tuším doleva :-))...
  Program starších seminářů...

 • Seminář 2005 - program
 • fotka

  fotka

  fotka