ELŠ

Kursy


Behem existence naší ekumenické lesní školy jsme stály u zrodu mnoha lesních kursů. Některé z nich zanikly, některé přetrvaly, některé se již znovu obnovily - s některými z nich stále spolupracujeme, některé z nich se vydaly svojí vlastní cestou - se všemi nás však pojí společné kořeny, společný náhled na smysl a jádro skaytingu... a všichni se snažíme předat to, co jsme kdysi na kursech dostali, Vám dalším.
Ekumenická lesní škola
Určena pro skautské vůdce se složenou vůdcovskou zkouškou. Velmi doporučuji, výborně se tu vaří :-).
Instruktorská lesní škola Collegium
Určeno pro absoloventy lesní školy, kteří chtějí získat instruktorskou kvalifikaci.
Vůdcovský lesní kurs Gong
Lesní kurs připravující na a umožňující složení vůdcovské zkoušky. Účastíci by měli mít složenou čekatelskou zkoušku, zdravotnický kurs a být plnoletí. Plnoštíhlí být nemusí.
Roverský lesní kurs Sursum
Je určen pro starší rovery. A Abyste nebyli ochuzeni o něžné pohlaví, kurs obvykle probíhá v součinnosti s podobným kursem pro rangers.
Čekatelský lesní kurs Corda
Je naproti tomu určen pro mladší rovery a umožňuje v rámci kursu složit čekatelskou zkoušku. Aby ne, když je čekatelský...
Vlčácký lesní kurs Gubbio
Tento kurs je speciálně zaměřen na ty, kteří se věnují výchově vlčat, a to již od patnácti let věku. Slečny, třeste se, tento kurs je i pro vás!
Roverský lesní kurs Manus
Manus je družina roverů při ILŠ Collegium. Je otevřen pro všechny skauty, kterým je šestnáct a více, mají zájem (nejen) o rukodělné práce (kovářství, drátenictví, práce s lany...) a případně by chtěli složit čekatelskou zkoušku.
Rádcovský tábor sv. Jiří
Rádcovský tábor sv. Jiří je desetidenní tábor pro rádce nebo pro ty, kteří se na rádcovství připravují, od 13 let věku.
fotka

fotka

fotka