ELŠ

Seminář ELŠ


Seminář je určen pro absolventy a absolventky všech lesních škol a pro vůdce a činovníky oddílů a středisek chlapeckého i dívčího kmene. Přednáší skutečné kapacity, ať po osobní, tak i odborné stránce, a tak Ti opravdu doporučuji, přijít si něco poslechnout. Pak již Ti nezbyde než chodit pravidelně :-) :-)

 • Přihláška k ubytování a program semináře
  Termín:
  14. – 16. ledna 2005
  Salesiánské divadlo, Kobyliské nám. 1
  Praha 8 – Kobylisy
  Přihlášky:
  Předem přihlašovat je nutné pouze ubytování, a to u: Miloše Blažka - Merkura
  nebo mailem Logikovi

  Program semináře:

  Pátek 14.1.Příjezd a ubytování mimopražských účastníků.
  Salesiánské divadlo bude otevřeno pro účastníky od 18,00 hodin.
  Sobota 15.1.
  7.15 - 7.50 zápis účastníků
  8.00 - 12.30 Jaroslav ČERNÝ - Ursus: Duchovní Slovo

  Miroslav KOPT - Orel: Skauti a třetí odboj
  přestávka
  PhDr. Ivan RYNDA, Centrum pro otázky životního prostředí UK: Trvale udržitelný rozvoj

  12.30 - 14.00Oběd
  14.00 - 18.00PhDr. Jan ŠOLC, předseda Etického fóra ČR, o.s.: Co je terorismus a jak myslí teroristé?
  přestávka
  P. Ladislav HERYÁN - Ládis, ředitel salesiánské komunity v Praze: Služba jako základní křesťanský postoj podle Nového zákona
  18.00 - 19.00Večeře
  19.00 - 20.30Setkání členů Kruhu absolventů ELŠ 1990 - 2004 : výchovný a vzdělávací systém ELŠ v roce 2005, výměna zkušeností. Video z ELŠ 2004.
  Neděle 16.1.
  8.00 - 9.00Mše sv., koná se v přednáškovém sále a slouží ji P. Jan KOMÁREK, provinciál salesiánů.
  9.00 - 9.45Snídaně
  9.45 - 13.00plk. Ing. František VALDŠTÝN, plukovník v záloze: Život v říši dvouhlavého orla (český národ v nových podmínkách) - 10. pokračování skautského putování českými dějinami
  13.00 Tradiční zakončení semináře: gilwellský kruh, 3. sloka skautské hymny
 • Po každé přednášce následují dotazy a diskuse.
  Upozornění:
  • Sobotní obědy, večeře i nedělní snídaně jsou zajištěny pro účastníky přímo v jídelně Salesiánského divadla. Jídlo se předem neobjednává, ale stravenky se budou prodávat u zápisu v pátek 14.1. a v sobotu 15.1. do 8,00 hodin. Oběd bude za 50,- Kč, večeře za 25,- Kč a snídaně za 25,- Kč.
  • Využijte Skupinovou slevu. Skupinou se u ČD rozumí již dvě osoby. Jízdenky lze získat přímo u pokladny na počkání. První a druhá osoba zaplatí celé zákaznické jízdné (i když nevlastní kartu Z), každá další do max. počtu 15 osob pak již jen 50% zákaznického jízdného. Příplatky na EC/IC jsou však v plné výši.
  • V prodeji bude skautská literatura z myšlenkových základů skautingu od bratra Ladislava RUSKA - Šamana a br.Ing.Zdeňka NAVRÁTILA - Fetiška i dvě novinky a to:
   • Karel Lešanovský: Stručné dějiny českého skautingu v období 1968 - 1970 a
   • Miroslav Kopt a kol.: Český skauting v dokumentech KSČ 1945 - 1948.
  • Mimopražským účastníkům nabízíme jednoduché ubytování v ceně 25,-Kč za jednu noc. Vezměte si s sebou: karimatku, spacák, přezutí, potřeby na spaní. Přihlášení je buď možné písemně nebo mailem Logikovi.
  • Skautská prodejna JUN, stejně jako další prodejci, Vás opět obslouží v prodejních stáncích.
  • Na Seminář je vstupné (na úhradu režijních nákladů) ve výši 60,- Kč.

  Na Tvou účast se těší
  Jan Pečený - Neptun a instruktorský sbor ELŠ
  A jak se tam dostanu?
  No nejlépe metrem "C" na stanici Kobylisy, vylézt po schodišti u posledního vagónu (jedeš-li směrem z centra) a schodištěm označeným Salesiánské divadlo (od eskalátorů to je tuším doleva :-))...
 • fotka

  fotka

  fotka