ELŠ

Duchovní rozměr na Ekumenické lesní škole


Na našich "letáčcích se můžeš dočíst, že dáváme zvláštní zřetel na duchovní rovinu skautingu. Už tě slyším, jak se směješ, že instruktoři Ekumenické lesní školy jsou mistři VOO-DOO... Nebo že pořádáme spiritistické seance...:-). Ale to snad ne :-) ...Tak co tedy je ta duchovní rovina skautingu?
Duchovní rozměr skautingu.
No, řekl bych to asi takto: Nedávno byli v Čechách velké povodně. Mnoho (nejen) skautů dobrovolně šlo a pomáhalo všem, kterým povodně uškodili. Proč?
Po roce 1948 šlo mnoho skautů bojovat s režimem, i když věděli, že za to mohou zaplatit a zaplatili či dlouhým žalářem či dokonce životem. Proč?
Vtírá se mi jednoduchá odpověď: "Protože to bylo správné." Ale proč je to správné?
Ne, na tuto otázku nebudu odpovídat, tu si musí zodpovědět každý z nás sám. Ale již mohu zodpovědět na to, co znamená, že ELŠ dává zřetel na duchovní rovinu skautingu. Jsme totiž přesvědčeni – že skauting je skautingem ne proto, že umíme uzly, ale proto, že (nejen) když někdo potřebuje, že se zvedneme a jdeme pomoci. Že dokážeme přemýšlet o tom, co je správné. A tak se na naší lesní škole snažíme nenechat tuto rovinu1) skautingu nepovšimnutou.
V našich materiálech se často můžeš dočíst, že naše lesní škola přitom vychází z křesťanských základů
Křesťanských základů?!
...což ovšem občas vede nepochopení a k tvrzení, naše lesní škola je pouze pro křesťany či dokonce jen katolíky... Nu dobře, když tedy napíši, že vycházíme z "lidských" základů, nebo napíši-li ze "skautských základů", bude Ti to znít lépe? Ale to přeci znamená totéž – neboť většina morálních hodnot, které se nyní běžně považují za "lidské" (ať již jde o rovnost všech lidí, to, že pomoci někomu jinému je správné, že ...) k nám přineslo právě křesťanství. A protože jsme přesvědčeni, že ty samé – lidské – hodnoty jsou obsaženy i ve skautských principech, ve slibu a zákoně, tak na nich stavíme i naši lesní školu.
V praxi pak na našich kurzech jsou na výběr jak duchovní programy pro bratry bez vyznání, křesťanské bohoslužby slova, tak i katolické2) bohoslužby – a společné úvahy zakládáme na skautském zákoně, na skautském slibu a na principech skautingu – tedy na tom, co každý z nás slíbil, a co nás spojuje se všemi skauty na celém světě.
A proč jsme Ekumenická?
Je to takové trochu zvláštní jméno pro lesní školu, většina lesních škol se jmenuje Pražská, Podbrdská, Brněnská, Jihomoravská... Tak proč Ekumenická?
Odpověď nám možná přinese trochu hlubší zavrtání do slova Ekumenická. Toto slovo pochází již ze starověku, kde oikumené (v překladu celý dům) znamenalo všechny státy kolem Středozemního moře – tedy celý tehdy známý svět. A tak je to slovo přesně pro naší lesní školu – není hlavně pro Pražáky, ani pro Jihomoravany, ani pro katolíky, ale opravdu pro všechny. A hlavně – pro Tebe.
Ekumenie3) je o přiblížení se, o toleranci, o společném hledání pravdy, o obohacování se navzájem. A tak, ať již s mými úvahami zde souhlasíš či ne, rádi Tě přivítáme mezi sebou.

Logik


1) Možná se teď ptáš, proč se tuto (pro tebe jistě samozřejmost :-)) nazýváme duchovní rovinou. Nu, asi z nedostatku lepších slov – již staří Řekové rozlišovali člověka na tělo a ducha (neboli vědomí neboli...). A když to trochu zjednoduším, tak tělo je to, co "má hlad a je unavený", a duch člověka je to, co přesto pokračuje ve stavbě tábora :-).
2) Nyní to trochu zní, jako bych rozděloval lidi na věřící a katolíky. Tak to prosím NEEEEE! Dosud vždy byla většina věřících účastníků naší lesní školy z katolické církve a tedy jsme dohromady slavili katolické mše. Dalším důvodem, proč slavíme hlavně katolické mše je (doufám že se nedotku bratří z jiných denominací, píši to, jak to cítím), že zatímco katolící vidí jádro bohoslužby ve slavení eucharistie, evangelíci mývají hlavní důraz na čtení písma a kázání – a tudíš mají oba v katolické mši to "své", zatímco katolíkovi v evangilcké bohoslužbě eucharistie chybí. Pro bratry bez vyznaní je během mše svaté alternativní program...
Ještě doplním, že na lednovém Semináři společně slavíme i bohoslužbu protestantské "tradice".
3) V oblasti religionistiky a náboženství se většinou ekumenie používá jako hnutí pro sjednocení křesťanských církví. Tak přesně tento "úzký" význam slovo ekumenie na naší lesní škole nemá. I když to vůbec neznamená, že bychom byli nějak proti "křesťanské" ekumenii. Jen tu "naši" ekumenii pojímáme "trochu" šířeji.
fotka

fotka

fotka